วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่ 2

วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

          วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาลิงค์บล็อกอันใหม่ของเทอมนี้ และอาจารย์ก็ได้แจกใบงานให้คนละแผ่นและให้ทุกคนเขียนคำว่า คณิตศาสตร์ ประสบการณ์ และปฐมวัย เป็นภาษอังกฤษ ห้ามลอกกันต่างคนต่างเขียน
          อาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับประสาทสัมผัสเป็นประสบการณ์ที่ซึมซับในสมอง จับ ต้อง ดมกลิ่น
          การใช้เหตุผลของเด็ก  เด็กเล็กๆ จะเรียนรู้ด้วยสื่อประกอบต้องเป็นของจริง หลายขนาด มีมิติ เรียกว่า วัตถุ 3 มิติ
       อาจารย์ก็ได้สั่งงานให้ไปทำไปค้นคว้าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั้งหมดด้วยกัน 6 ข้อ
1.หาเกี่ยวกับหนังสือคณิตศาสตร์มีอะไรบ้าง เอามาให้มากที่สุดห้ามเหมือนกัน
2.ความหมายของคณิตศาสตร์ (เอามาแค่เล่มเดียว)ผู้แต่งคนเดียว
3.ให้หาจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของคณิตศาสตร์ ผู้แต่งหนึ่งคน
4.ทฤษฎีของคณิตศาสตร์ มา1คน
5.ขอบข่ายของคณิตศาสตร์มีอะไรบ้าง
6.หลักการสอนคณิตศาสตร์
   ทั้งหมดที่อาจารย์สั่งให้เอามาอย่างละหนึ่งคน แต่ละข้อต้องมี ชื่อผู้เขียน ชื่อหนังสือ ปีพ.ศ เลขหมู่ เล๘เรียกหนังสืออยู่ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น