วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 5

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

          วันนี้อาจารย์สอนและอธิบายเรื่องขอบข่ายของคณิตศาสตร์ ว่ามีอะไรบ้าง ในระดับปฐมวัยศึกษาของเนื้อหาหรือทักษะ 

(นิตยา ประพฤติกิจ) มีดังนี้

1.การนับ ->เลข (สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เรียกว่า ตัวเลขฮินดูอารบิก)
     การจัดลำดับ ->1 2 3 4 5 6 ตำแหน่ง

2.ตัวเลข ->กำกับค่า ลำดับที่ เช่น มากกว่า น้อยกว่า

3.การจับคู่ -> สิ่งที่เข้าคู่กัน เหมือนกัน จำนวนกับจำนวน

4.การจัดประเภท 

5.การเปรียบเทียบ -> ใช้การสังเกต เด็กจะตอบตามที่ตาเห็น/กระประมาณ 
     หาค่า/เอาค่านั้นมาเปรียบเทียบ

6.การจัดลำดับ -> หน้า/หลัง ,  เตี้ย/สูง ,  ก่อน/หลัง

7.รูปทรงและพื้นที่ -> รูปทรงมิติ เนื้อที่ ปริมาณ ความจุ

8.การวัด -> หาค่า ปริมาณ ความยาว

9.เซต -> การจับกลุ่ม

10.เศษส่วน -> การแบ่งให้เท่าหรือไม่เท่า  ,เศษส่วน

11.การทำตามแบบหรือลวดลาย -> การทำตามแบบที่อยู่บนพื้นฐานวิธีการเรียนรู้ของเด็ก                   / ต้องมีอิสระ   ในการตัดสินใจ

12.การอนุรักษ์หรือการคงที่ด้านปริมาณ
     -> -รูปธรรม-เห็นจริงปฏิบัติจริง
         -นามธรรม-สามารถคิดได้โดยไม่ต้องเห็นรูป หรือปฏิบัติจริง
         -กึ่งสัญลักษณ์-ถ้าเป็นส้อมก็ให้ใช้รูปส้อมมาให้เด็กดู
         -การอนุรักษ์-เด็กจะมองว่าบอกปริมาณคงที่แม้รูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไป

(เยาวพา เดชะคุปต์) มีดังนี้ 

1.การจัดกลุ่มหรือเซต สิ่งที่ควรสอนได้แก่ การจับคู่ 1:1 การจับคู่สิ่งของ การรวมกลุ่มกลุ่มที่เท่ากันและความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลข

2.จำนวน 1-10 การฝึกนับ 1-10 จำนวนคู่ จำนวนคี่

3.ระบบจำนวนและชื่อของตัวเลข 1=หนึ่ง 2=สอง

4.ความสัมพันธ์ระหว่างเซตต่างๆ เช่น เซตรวมการแยกเซต

5.คุณสมบัติของคณิตศาสตร์จากการรวมกลุ่ม

6.ลำดับที่สำคัญและประโยชน์คณิตศาสตร์ ได้แก่ ประโยชน์คณิตศาสตร์ที่แสดงถึง จำนวน ปริมาตร คุณภาพต่างๆ เช่น มาก-น้อย  สูง-ต่ำ

7.การวัด ได้แก่ การวัดสิ่งที่เป็นของเหลว สิ่งของเงินตรา อุณหภูมิ รวมถึงมาตราส่วนและเครื่องมือในการวัด

8.รูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ การเปรียบเทียบรูปร่าง ขนาด ระยะทาง เช่น รูป สิ่งของที่มีมิติต่างๆจากการเล่นเกมส์และจากการศึกษาถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัว

9.สถิติและกราฟ ได้แก่ การศึกษาจากการบันทึก ทำแผนภูมิการเปรียบเทียบต่างๆ

***อาจารย์สั่งงานอาทิตย์หน้าให้นำกล่องที่มีรูปทรงมาคนละ 1 กล่อง***
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น