วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 4

   วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
          
                 วันนี้ทางคณะ ได้จัดกีฬาสีของคณะศึกษาศาสตร์มีพิธีเปิดและพิธีปิด ต่างให้ทุกคนเข้าร่วมรวมทั้งมีอาจารย์เข้าร่วมด้วยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของแต่ละสี
              
 ดิฉันได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

ภาพกิจกรรม

 


 


 


การจัดกีฬาสีของคณะศึกษาศาสตร์สิ่งที่ได้รับในครั้งนี้คือ

1.ความสามามัคคีซึ่งกันและกันในหมู่คณะ
2.ความมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3.ได้ความสนุกสนาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น