วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 16

วันศุกร์ ที่15 กุมภาพันธ์ 2556

            วันนี้ก่อนจะสาธิตการสอนอาจารย์ได้เปิดสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเกษมพิทยาให้ดู มีดังนี้

 

Mind Map หน่วยที่เรียน


 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะ


 

สื่อที่ได้ทำจากแกนทิชชู่ ได้สอนในเรื่องของรุปทรง


ภาพศิลปะที่เด็กวาด สอนในเรื่องของจำนวน

หลังจากที่เราดูสื่อการสอนของโรงเรียนเกษมพิทยาเสร็จอาจารย์ก็ได้ให้นักศึกษาออกมาสาธิตการสอนต่อ โดยกลุ่มต่อไปคือ หน่วยข้าว

 


 

กลุ่มต่อไปคือ หน่วย สับปะรด 


    

 
 

หลังจากจบการสาธิตการสอน อาจารยืได้บอกกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาสาธิตว่า เวลาที่จะนำเสนอนั้นไม่เพียงพอจึงได้ให้เขียนแผนจัดประสบการณ์ให้ละเอียดเหมือนกับออกมาสาธิตสอนจริงๆส่งในสัปดาห์หน้าในวันพุธ และพร้อมสอบเวลา 15.00น. ในวันเดียวกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น