วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

         ** เพิ่มเติมสื่อการสอนคณิตศาสตร์ (การนับและตัวเลข)

สื่อการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การนับและตัวเลข

ให้ผลไม้ออกผลตาม ตัวเลข

 

อุปกรณ์ 

1.ออกแบบอักษรตัวเลขไทยกับเลขฮินดูอาราบิก
2.กระดาษลัง
3.ไม้บรรทัด
4.กระดาษสี
5.สติกเกอร์ใส
6.กาวสองหน้า
7.คัดเตอร์

วิธีทำ

1. นำกระดาษลังมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม
2.ลงมือเขียนตัวเลขไทยและเลขฮินดูอารบิก แล้ววาดรูปต้นไม้และผลของผลไม้แล้วตัดตามแบบ
3.ติดตัวเลขลงบนโฟม และติดต้นไม้ที่มีผลตามจำนวนของตัวเลข
ต่อไปก็ติดทับด้วยกระดาษใสเพื่อนความคงทนถาวรและสวยงามต่อการใช้งาน

วิธีการเล่น

  ให้เด็กเรียงตัวเลขจาก 1-10 ได้ถูกต้อง และเด็กได้จับคู่เลขไทยกับเลขอารบิกที่มีจำนวนเท่ากัน เด็กก็สามารถรู้ว่าจำนวนเท่านี้ต้นไม้ต้นนี้ต้องมีผลไม้เท่ากับจำนวนนี้

จุดประสงค์

1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอารบิก
2.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลข
3.เด็กได้รู้เกี่ยวกับจำนวน
4.เพื่อเป็นการพัฒนาทางสติปัญญา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น