วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 15

วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

            วันนี้อาจารย์ได้ให้ส่งงาน Mind Mapping เรื่องสาระและมาตรฐานคณิตศาสตร์

 

  หลังจากส่งงานแล้ว อาจารย์ให้ออกมาสาธิตการสอนซึ่งกลุ่มแรกที่ออกมา คือหน่วย ผลไม้
ประกอบด้วย

วันจันทร์ : ชิดผลไม้


 

วันอังคาร : ลักษณะของผลไม้ ซึ่งยกมา 2 ชนิด คือส้มกับสับปะรด


 

วันพุธ : ประโยชน์ของผลไม้ ซึ่งได้เล่าเป็นนิทาน


 

วันพฤหัสบดี : การถนอมอาหาร


วันศุกร์ : การขยายพันธุ์ ไม่ได้นำเสนอให้เห็นเนื่องจากยังเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาสอนให้เด็ก

และหลังจารนั้นอาจารย์ก้ได้สรุปและให้ข้อแนะนำกลุ่มที่จะออกมาสาธิตครั้งต่อไป
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น