วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 11

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556

            วันนี้อาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนองาน หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วได้นำเอาคำแนะนำที่อาจารย์บอกไปแก้ไข

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มทำสื่อนับจำนวน เป็นสื่อที่ช่วยสอนให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนับและการเพิ่มจำนวนของตัวเลขได้ง่ายขึ้น

 

    กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มทำสื่อสถิติและกราฟ เป็นสื่อที่ช่วยสอนเด็กในเรื่องของจำนวนมากและจำนวนน้อยโดยใช้กราฟเป็นตัววัดค่าและสรุปคำตอบออกมาเป็นตัวเลขได้ง่าย


     

กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มทำสื่อปฏิทิน เป็นสื่อที่ช่วยสอนเด็กได้อย่างหลากหลาย   ไม่ว่า วัน เดือน ตัวเลข ซึ่งจะทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเอง


 

   หลังจากจบการนำเสนอของสื่อแต่ละชิ้นพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข และอาจารย์ก็ได้สอนเรื่องหน่วยที่ต้องจัดให้แก่เด็กปฐมวัยในแต่ละวันและสัปดาห์

งานที่ได้รับมอบหมาย     

   อาจารย์ให้นักศึกษาจับกลุ่ม 5 คน คิดหน่วยอะไรมาก็ได้หนึ่งหน่วย พร้อมทำ Mind Map ลงในกระดาษ และเขียนใบจัดกิจกรรม 5 วัน ส่งให้อาจารย์ตรวจในอาทิตย์หน้า

โดยกลุ่มของดิฉันเลือกหน่วย มะพร้าว

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น