วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 14

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

          ไม่มีการเรียนการสอน : ให้นักศึกษาทำ Mind Map เรื่องสาระและมาตรฐานคณิตศาสตร์พร้อมส่งในสัปดาห์หน้า และเตรียมตัวสอบสอนตามหน่วยที่เราได้กำหนดขึ้นมาเองภายในกลุ่มโดยออกมาสอน 5 คน คนละวัน

หน่วยของกลุ่มของดิฉัน : หน่วยมะพร้าว

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น