วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 13

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2556

           วันนี้อาจารย์ดูงานใน Mind map ที่ให้กลับไปแก้ไข่ครั้งที่แล้วอีกครั้ง หลังจากนั้นอาจารย์ก้ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของคณิตศาสตร์

 

หลังจากนั้นอาจารย์ได้ถามนักศึกษาว่ามีข้อสงสัยมั้ย พร้อมกับแจ้งว่าอาทิตย์หน้าไม่ต้องเข้าเรียน และอาจารย์ก้ได้มองหมายงานให้ไปทำมาส่งในอาทิตย์ต่อไป

งานที่ได้รับมอบหมาย : ให้นักศึกษาทำ Mind map เรื่องสาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทำใส่ A4 และส่งในคาบต่อไป
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น