วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนครั้งที่ 10

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556

       วันนี้อาจารย์จ๋าได้ตรวจสื่อของแต่ละกลุ่มพร้อมให้คำแนะนำและบอกเพื่อที่จะนำไปแก้ไขและปรับปรุงในส่วนที่ยังใช้ไม่ได้ โดยทั้งหมดมี 3 กลุ่ม คือ
 1.กลุ่มทำสื่อนับจำนวน
 2.กลุ่มทำสื่อกราฟ
 3.กลุ่มทำสื่อปฏิทิน (กลุ่มของดิฉัน)

รูปแบบการทำ


                                    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น